13 Matteüs: Liefde, barmhartigheid en vergeving

Samenvatting: In dit hoofdstuk zoeken we naar de kenmerkende eigenschappen van Matteüs in zijn weergave van het evangelie van Jezus Christus. In zijn evangelie nemen de vijf lange redes van Jezus een belangrijke plaats in, en op dat onderwijs van Jezus zullen we ons voornamelijk richten. We kijken wat Jezus bedoelt met zijn woorden over … Meer lezen over 13 Matteüs: Liefde, barmhartigheid en vergeving

11 Het Bijbelse getuigenis erkennen en toepassen

Samenvatting: In dit artikel beginnen we met een samenvatting van de weg die we in de voorafgaande artikelen hebben afgelegd. We geven eerst een overzicht van het Bijbelse getuigenis aan de hand van de Bijbelgedeeltes die in de artikelen 2-6 zijn besproken. Vervolgens gaan we in op de cruciale rol die de vraagstelling van artikel … Meer lezen over 11 Het Bijbelse getuigenis erkennen en toepassen

De keizer

De Romeinse keizer krijgt in het Nieuwe Testament best veel aandacht. Lukas verbindt het kerstverhaal met de volkstelling van keizer Augustus (2:1). Later in het evangelie schrijft Lukas dat Jezus ervan wordt beschuldigd de mensen opgezet te hebben om geen belasting aan de keizer te betalen (23:2), terwijl Jezus juist gezegd had de keizer te … Meer lezen over De keizer

10 De kerken en nieuwe ervaringen

Korte samenvatting: We vervolgen in dit artikel de verkenning van het kerkelijk spreken over homoseksualiteit door eerst te kijken naar andere mondiale Wesleyaanse kerkgenootschappen, en dan naar de kerken in Nederland die verwant zijn aan de Kerk van de Nazarener. Dit deel wordt afgesloten met een viertal observaties. Vervolgens gaan we kort in op de … Meer lezen over 10 De kerken en nieuwe ervaringen

9 Kerk van de Nazarener en menselijke seksualiteit

Korte samenvatting: Dit artikel gaat terug naar de T-splitsing waar deel 7 mee eindigde. Het legt het dilemma nog een keer kort uit als ook de keuze die gemaakt is. De weg verder bestaat uit twee sporen: Enerzijds een bredere Bijbelse reflectie dan alleen de uitleg van de passages over homoseksualiteit, en anderzijds te rade … Meer lezen over 9 Kerk van de Nazarener en menselijke seksualiteit