Afsluitende brief

19 oktober 2019, Aan alle Nazareners in Nederland, In de afgelopen jaren hebben we in onze landelijke kerk een gesprek gevoerd over hoe we willen omgaan met anders geaarde mensen in onze gemeenschappen,  waarbij de aandacht zich meestal richtte op de homoseksuelen. Onderdeel van deze weg was een serie artikelen die in september 2016 is … Lees verder Afsluitende brief

18 De kerk: Eén in Christus en een thuis voor velen

Samenvatting: Het artikel begint met te benadrukken dat het gesprek over homoseksualiteit gaat over God en mensen. Dit vraagt om respect en voorzichtigheid. Wat is nu het probleem? Dit kan vanuit de homoseksueel bezien worden en vanuit de kerkelijke optiek. Beide antwoorden vallen niet helemaal samen en de uitdaging waar we voor staan is hoe … Lees verder 18 De kerk: Eén in Christus en een thuis voor velen

17 Het kerkelijk spreken over menselijke seksualiteit

Samenvatting: In dit voorlaatste artikel wordt begonnen met een overzicht van de zoekbeweging in de voorgaande artikelen. Na een Bijbelse verkenning (artikelen 2-6) werd in de artikelen 7-10 gekeken naar de situatie van het hier en nu. Nadat in artikel 11 de balans werd opgemaakt is in de artikelen 12-15 door een studie van de … Lees verder 17 Het kerkelijk spreken over menselijke seksualiteit

16 Barmhartigheid in een gebroken wereld

Samenvatting: We beginnen dit artikel met het samenvatten van de verschillende conclusies van de studie van de evangeliën in de voorafgaande hoofdstukken. Dit doen we in drie uitspraken over de kerk, als een gemeenschap rondom Christus, een liefdevolle gemeenschap, en een gemeenschap die onderweg is. Deze drie uitspraken geven bovenal het kader aan waarin het … Lees verder 16 Barmhartigheid in een gebroken wereld

15 Johannes: Verbonden met Christus en liefde voor elkaar

Samenvatting: In dit artikel verkennen we zowel het evangelie als de brieven van Johannes. Het evangelie is sterk getuigend over wie Jezus is; de Zoon van God die mens is geworden. We zullen ingaan op de voetwassing in Johannes 13 als dé illustratie van de opdracht van Jezus om elkaar lief te hebben. Deze liefde … Lees verder 15 Johannes: Verbonden met Christus en liefde voor elkaar

De Nashville Verklaring en de Kerk van de Nazarener

In de afgelopen week heeft de Nashville verklaring de gemoederen in Nederland flink bezig gehouden. De reacties laten zien hoe dit onderwerp een gevoelige snaar raakt in de samenleving en in de kerken. In deze reactie wil ik beginnen met in te gaan op de verklaring zelf, vervolgens de verklaring en de achterliggende gedachtes vergelijken … Lees verder De Nashville Verklaring en de Kerk van de Nazarener

13 Matteüs: Liefde, barmhartigheid en vergeving

Samenvatting: In dit hoofdstuk zoeken we naar de kenmerkende eigenschappen van Matteüs in zijn weergave van het evangelie van Jezus Christus. In zijn evangelie nemen de vijf lange redes van Jezus een belangrijke plaats in, en op dat onderwijs van Jezus zullen we ons voornamelijk richten. We kijken wat Jezus bedoelt met zijn woorden over … Lees verder 13 Matteüs: Liefde, barmhartigheid en vergeving