Jezus ontmoeten in het evangelie van Lukas (1)

Een ontmoetingsreis in twaalf dagen

Naar aanleiding van de preek op vierde advent willen wij in twaalf dagen het evangelie van Lukas lezen. Elke dag komt er een korte video en begeleidende tekst als ondersteuning bij het evangelie van het evangelie.

Inleiding

In zijn opening schrijft Lukas dat hij na nauwkeurig onderzoek de gebeurtenissen die zich voltrokken hebben in ordelijke vorm op schrift heeft gesteld (1:1-4). Dit roept niet alleen de vraag op in welke structuur hij zijn evangelie gegoten heeft, maar ook hoe het boek Handelingen – dat hij als tweede deel geschreven heeft (Hand 1:1-2) – samen met het evangelie als eenheid gezien kan worden. Deze vraag is belangrijk voor hoe wij het evangelie lezen.

Wij zijn gewend om de Bijbel in kleine stukjes te lezen. We lezen bijvoorbeeld een gelijkenis die Jezus verteld heeft in het ene evangelie en op een andere dag een strijdgesprek van Jezus met de schriftgeleerden in een ander evangelie. De manier waarop onze Bijbel is ingedeeld, met hoofdstukken en verzen, en dan ook nog met tussenkopjes heeft deze manier van lezen bevorderd. Het gevolg is dat we door deze benadering de grotere verbanden niet zien.

Daarom wil ik jullie meenemen in een andere manier van lezen. Lees het evangelie als een verhaal met een begin en eind, en zie hoe het is opgebouwd. Zoals we een roman van begin tot eind lezen zo kunnen we ook de evangeliën lezen. Deze manier van lezen, en ook uitleggen van de Bijbel wordt een narratieve benadering genoemd.

Nu heeft Lukas zelf niet de inhoudsopgave van zijn twee werken verzorgd, evenmin ze een titel meegegeven zoals wij dat nu doen. Daarom moeten wij gissen naar de structuur van zijn werk, en er zijn dus verschillende indelingen mogelijk. We zullen een gangbare indeling volgen die Joel B. Green in zijn commentaar op Lukas volgt. Hij deelt het evangelie van Lukas als volgt op:

1:1-4                        Proloog

1:5-2:52                  De geboorte en kinderjaren van Johannes en Jezus

3:1-4:13                  De voorbereiding op de bediening van Jezus

4:14-9:50                De bediening van Jezus in Galilea

9:51-19:48              Op weg naar Jeruzalem

20:1-21:38              Het onderwijs van Jezus in Jeruzalem

22:1-23:56              Het lijden en sterven van Jezus

24:1-53                   De opstanding en verschijningen van Jezus

We gaan dus het evangelie van Lukas lezen met bovenstaande indeling in ons hoofd. We zullen dan steeds een aantal hoofdstukken als geheel nemen en vragen wat de functie ervan is in het geheel van het evangelie. Dus oefen jezelf om geen kleine gedeeltes te lezen, maar een aantal hoofdstukken tegelijk. Dus lees in een keer de eerste twee hoofdstukken, of lees door tot 4:13. Het doel hiervan is om er achter te komen wat de boodschap van Lukas is. Waarom heeft hij deze volgorde gekozen? Wat wilde hij duidelijk maken?

Belangrijk om te beseffen is dat elke evangelist eigen accenten legt. Dit is bijvoorbeeld duidelijk te zien in de geboorteverhalen van Jezus die Matteüs en Lukas vertellen. Om het eigene van iedere evangelist op het spoor te komen zullen we hun verhalen naast elkaar moeten laten staan en ze niet in elkaar schuiven. We zullen in het lezen de discipline moeten opbrengen om steeds naar één evangelist tegelijk te luisteren. Voor ons zal dat dus Lukas zijn.

Een gedachte over “Jezus ontmoeten in het evangelie van Lukas (1)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s