Bidden voor de kerk – Dag 1

Een medepredikant en ik deelden elkaars observaties over hoe predikanten het werken in de gemeente ervaren. Onze inventarisatie bestond uit drie sleutelwoorden: teleurstelling, pijn en verlangen. Teleurstelling over de mate van geestelijke groei in de gemeentes en bereidheid om te veranderen. Pijn over conflicten in de gemeentes en over de eigen beperkingen om de gemeentes te leiden. Verlangen om meer naar buiten gericht te zijn en minder het “kerkelijke spel” te hoeven spelen.

Toen ontstond het idee om 10 dagen te bidden en vasten voor vernieuwing van onze kerkelijke gemeenschappen. Bidden voor onszelf, voor jou en voor mij. Voor elke dag heb ik een gebedsbrief geschreven waarvoor ik een aantal essentiële hoofdstukken uit het Nieuwe Testament heb uitgekozen zodat ons bidden een reageren vanuit het Woord van God is. De gebedsthema’s zijn bewust niet heel concreet gemaakt of zijn als vragen verwoord. De bedoeling is dat jij de woorden uit de Bijbel concreet maakt in jouw gebed.

DAG 1 – Bidden voor Christusgelijkvormige discipelen (Matteüs 5-7)

In de Bergrede spreekt Jezus zijn discipelen toe. Het zijn woorden voor mensen die voor Jezus gekozen hebben, bedoeld om belangrijke dingen haar scherp neer te zetten. Al lezend komt de vraag op of de kerk zich niet te veel aan de wereld heeft aangepast (Romeinen 12:2) en of het niet de hoogste tijd is om de noodklok te luiden.

Laten de onderstaande punten je opmerkzaam maken voor wat Jezus zegt over discipelschap. Lees de Bijbelgedeeltes biddend en maak elk punt concreet in jouw gebed.

Jezus spreekt over zijn discipelen als een minderheid die anders is, wiens waarden anders zijn dan wat de samenleving als normaal ziet (5:3-12). Zo zijn jullie zout van de aarde en licht voor de wereld, zegt Jezus (5:13-16). Het wereldse denken is de kerk binnengekropen en het wordt tijd dat wij in Jezus’ naam “Nee” zeggen tegen die verkeerde beïnvloeding.

Jezus spoort de discipelen aan om verder te gaan dan wat de religieuze leiders voorschrijven (5:20). Maak het je niet gemakkelijk door je te richten op de letter van de regels of te doen wat je gehoord hebt (5:21-48), maar richt je op wat God wil bereiken en volg zijn goedheid na. Staat de kerk nog bekend om haar liefde voor vijanden?

Wat je doet voor de Heer, doe het niet voor aanzien en erkenning van mensen (6:1-18). Het podium in elke gemeente is een groot gevaar waar mensen op een voetstuk geplaatst kunnen worden omdat zij het zo goed doen, of een plek waar mensen aanzien van mensen proberen te krijgen. God is de enige die in het verborgene ziet (6:4,6,18). Hij vraagt ons te belijden wat er in ons hart leeft.  

Jezus is heel duidelijk over rijkdom en bezittingen (6:19-34). Maken wij ons zorgen over de verkeerde dingen omdat wij onvoldoende het koninkrijk van God zoeken (6:33)? Wordt het tijd onze prioriteiten nader te onderzoeken?

Er wordt heel wat geoordeeld in de gemeentes. Jezus zegt: “Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt”(7:1). Bid dat het oordelen in de gemeente zal stoppen en begin bij jezelf.

Jezus waarschuwt voor mede-discipelen die anders zijn dan zij doen voorkomen (7:15-20) of mooie woorden spreken maar er niet naar handelen (7:21-27). Het pad dat de discipel wandelt is smal (7:13-14). Bid dat wij een kerk van de smalle weg zullen zijn.   

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s