Bidden voor de kerk – Dag 2

Een medepredikant en ik deelden elkaars observaties over hoe predikanten het werken in de gemeente ervaren. Onze inventarisatie bestond uit drie sleutelwoorden: teleurstelling, pijn en verlangen. Teleurstelling over de mate van geestelijke groei in de gemeentes en bereidheid om te veranderen. Pijn over conflicten in de gemeentes en over de eigen beperkingen om de gemeentes te leiden. Verlangen om meer naar buiten gericht te zijn en minder het “kerkelijke spel” te hoeven spelen.

Toen ontstond het idee om 10 dagen te bidden en vasten voor vernieuwing van onze kerkelijke gemeenschappen. Bidden voor onszelf, voor jou en voor mij. Voor elke dag heb ik een gebedsbrief geschreven waarvoor ik een aantal essentiële hoofdstukken uit het Nieuwe Testament heb uitgekozen zodat ons bidden een reageren vanuit het Woord van God is. De gebedsthema’s zijn bewust niet heel concreet gemaakt of zijn als vragen verwoord. De bedoeling is dat jij de woorden uit de Bijbel concreet maakt in jouw gebed.

DAG 2 – Bidden voor gemeenschappen van liefde en eenheid (Johannes 13-17)

In Johannes 13-17 bereidt Jezus zijn discipelen voor op het leven in de wereld zonder zijn fysieke aanwezigheid. Het begint in hoofdstuk 13 met een maaltijd en eindigt in hoofdstuk 17 met een gebed en daar tussen woorden van Jezus die we als een afscheidsrede kunnen lezen.

De opdracht aan de discipelen is om elkaar lief te hebben (13:34-35; 15:9-17). De onderlinge liefde behoort onze gemeenschappen te kenmerken. “Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn discipelen zijn” (13:35). Heer, geef ons meer liefde zodat onze gemeentes bekend staan als liefdevolle gemeenschappen.

Met het voorbeeld van de voetwassing (13:1-20) laat Jezus zien wat onderlinge liefde betekent. “Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden” (14:13). Discipelen van Jezus leggen hun status af en dienen elkaar in volle nederigheid (Zie ook Filippenzen 2:2-9) Door de invloed van het individualisme lijkt het kerklid van vandaag eerder op een veeleisende consument dan een dienaar. Heer, verander ons hart!  

Deze liefde kan alleen maar groeien als wij in afhankelijkheid van Christus leven zoals Jezus duidelijk maakt met het beeld van de wijnstok en de ranken (15:1-8). Niet de kerkelijke activiteiten en diensten doen ons groeien in geloof en liefde, maar zoals Jezus zegt, “als iemand in Mij blijft en Ik in hem, zal hij veel vrucht voortbrengen” (15:5). Heer, wijs ons de weg naar U als de ene ware bron.   

Het verraad van Jezus (13:21-30) en vervolging van de discipelen (15:18-25; 16:1-4,20; 17:14-19) bevestigen de aanwezigheid van het kwaad in de wereld. Jezus zendt zijn discipelen in deze wereld (17:18). Als gemeenschap van liefde zijn wij heel kwetsbaar, daarom bidt Jezus ook voor bescherming (17:15). Heer, geef ons de moed om kwetsbaar in de wereld te staan en bescherm ons.

Jezus spreekt over zijn heengaan en zegt nadrukkelijk: “Ik laat jullie niet als wezen achter” (14:18). Hij is aanwezig door de Geest, de Pleitbezorger (14:16-20,25-26; 15:26-27; 16:7-16), die ons dingen duidelijk maakt en ons leidt tot de volle waarheid. Heer, als wij het even niet meer weten, leid ons de weg door uw heilige Geest.

In zijn gebed voor ons bidt Jezus nadrukkelijk voor eenheid (17:20-26). De verdeeldheid tussen kerken en in gemeentes doet ons pijn. Onze eenheid kan juist een sterk getuigenis zijn in een gepolariseerde wereld. Heer, laat ons uw grootheid zien opdat wij één zijn zoals U in de Vader bent en wij in U.  

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s