Talent

Iemand kan een talent zijn of talent hebben. Het gaat dan om een bekwaamheid of vaardigheid die iemand bezit. Getalenteerde mensen worden aangespoord om die bekwaamheid verder te ontwikkelen door oefening. Talent vraagt veel training voor een hoger rendement. Oorspronkelijk was het woord talent een betalingseenheid in de tijd van het Nieuwe Testament. De huidige betekenis is ontstaan door de gelijkenis die Jezus vertelde over een man die drie verschillende sommen geld aan zijn dienaren in bewaring gaf; vijf, twee en één talent (Mat. 25:14-30). De eerste twee hebben dat geld weten te verdubbelen, en de derde heeft dat ene talent begraven. Vandaar dat wij over talent spreken als een aanleg die iemand van nature heeft en ontwikkeld moet worden. Anders is het zonde van dat talent. Kunnen we dit spreken over talent ook toepassen op de gemeente?

Laten we eerst op de gelijkenis ingaan. Mattheüs vertelt ons dat de discipelen Jezus vroegen over het teken waaraan zijn wederkomst herkend kan worden (24:3). Heel kort samengevat is zijn antwoord dat niemand behalve de Vader dit weet en dat men dus waakzaam moet zijn (24:36-44). Daarna legt Jezus in drie gelijkenissen uit wat waakzaam zijn betekent. Waakzaam zijn, betekent niet afwachten en niets doen, maar gewoon doorgaan met je werk (24:45-51; de gelijkenis van het huispersoneel dat zijn taak doet ook als de heer des huizes weg is). Waakzaam zijn, betekent ten tweede vooruitzien en plannen maken en het niet op allerlaatste en gehaaste beslissingen te laten aankomen (25:1-13; de gelijkenis van de wijze en dwaze meisjes). En dan volgt de derde gelijkenis over de heer die op reis gaat en geld aan zijn dienaren in bewaring geeft.

Aan drie dienaren worden drie verschillende geldbedragen gegeven, afgestemd op ieders bekwaamheden (25:15). Ze krijgen verder geen opdracht wat ze ermee moeten doen, maar bij terugkomst vraagt de eigenaar hen rekenschap te geven van wat ze ermee gedaan hebben (25:19). Twee worden geprezen omdat ze het bedrag verdubbeld hebben, de derde krijgt er van langs omdat hij er niets mee gedaan heeft. Het gaat dus om de verantwoordelijkheid over datgene wat ons gegeven is, en of we van de mogelijkheden gebruik hebben gemaakt voor de grootst mogelijke groei van het koninkrijk van God. Het waakzaam zijn, betekent dat we van de tijd zo optimaal mogelijk gebruik maken, zodat de Heer ook tegen ons kan zeggen: “Je bent een goede en betrouwbare dienaar” (25:21,23).

Als we deze gelijkenis toepassen op de gemeente, dan kunnen we ons de vraag stellen, welk talent aan iedere gemeente gegeven is. Dit zijn de zegeningen die God de gemeente geeft en waarover wij ons verheugen, zoals een bloeiend kinder- of jongerenwerk, vele en getalenteerde muzikanten, een sterk kader, vele contacten in de wijk, een gebouw, een hechte zorgzame gemeenschap. Iedere gemeente heeft andere talenten ontvangen. Wat is het talent of zijn de talenten die God aan uw gemeente geschonken heeft? Waar ziet u de zegen van de Heer in de gemeente?

Deze vragen zijn nog enigszins makkelijk te beantwoorden, maar veel lastiger, en tevens interessanter, wordt het als we vragen naar de impact van de gemeente. Dan gaat het niet om wat we hebben, maar om wat er gebeurt. Wat gebeurt er in de harten van de mensen omdat ze deel uitmaken van de gemeente? Wat gebeurt er in de onderlinge relaties? Wat gebeurt er in de wijk, de plaats waar wij als kerk samenkomen?

Een mooi voorbeeld van impact is het opnieuw uitzetten van wolven in Yellowstone in 1995, die na  verloop van tijd het hele eco-systeem en zelfs de geografie van het landschap veranderden (https://www.youtube.com/watch?v=ysa5OBhXz-Q voor een prachtige video van 4 minuten). Dit voorbeeld daagt iedere gemeente uit om na te denken over de impact van de gemeente. Misschien hebben we zo nog nooit over gemeente-zijn nagedacht. En als we door dit voorbeeld van de wolven zicht krijgen op de impact van onze gemeente, dan komt vanuit de gelijkenis van Jezus de vraag op naar het wonder van de verdubbeling. Wat moeten wij doen zodat God onze impact gaat verdubbelen? Wat gaat er dan veranderen in het sociale en geestelijke klimaat van de plaats waar wij kerk-zijn?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s