Bidden voor de kerk – Dag 8

Een medepredikant en ik deelden elkaars observaties over hoe predikanten het werken in de gemeente ervaren. Onze inventarisatie bestond uit drie sleutelwoorden: teleurstelling, pijn en verlangen. Teleurstelling over de mate van geestelijke groei in de gemeentes en bereidheid om te veranderen. Pijn over conflicten in de gemeentes en over de eigen beperkingen om de gemeentes te leiden. Verlangen om meer naar buiten gericht te zijn en minder het “kerkelijke spel” te hoeven spelen.

Toen ontstond het idee om 10 dagen te bidden en vasten voor vernieuwing van onze kerkelijke gemeenschappen. Bidden voor onszelf, voor jou en voor mij. Voor elke dag heb ik een gebedsbrief geschreven waarvoor ik een aantal essentiële hoofdstukken uit het Nieuwe Testament heb uitgekozen zodat ons bidden een reageren vanuit het Woord van God is. De gebedsthema’s zijn bewust niet heel concreet gemaakt of zijn als vragen verwoord. De bedoeling is dat jij de woorden uit de Bijbel concreet maakt in jouw gebed.

DAG 8 – Bidden voor de gemeente als lichaam van Christus (I Korintiërs 12, Efeziërs 2-4)

In 1 Korintiërs 12 gebruikt Paulus het beeld van het menselijke lichaam om de verscheidenheid aan mensen met verschillende gaven en de onderlinge samenhang in de gemeente duidelijk te maken. In Efeziërs spreekt hij minder over het functioneren en meer over de groei van het lichaam dat steeds meer naar Christus toegroeit. De gemeente wordt dan ook met een tempel vergeleken waarin God door zijn Geest woont.

De gemeente van Jezus Christus kenmerkt zich door diversiteit. Er zijn verschillende mensen met allerlei gaven, talenten, voorkeuren etc. (K 12:4). “In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente”(K 12:7). De gaven worden ingezet niet om eigen belangen te dienen maar het geheel. Dit kan lastig zijn en niet voor niets spreekt Paulus in het volgende hoofdstuk over de onderlinge liefde. Bid dat diversiteit in de gemeente niet uitmondt in het strijden voor eigen belangen maar in het dienen van het geheel zonder helemaal te krijgen wat ieder individueel prefereert.

In het lichaam draagt ieder deel bij (K 12:7-11; E 4:7,11,16b). Elke cel in het menselijk lichaam werkt mee, zo niet dan sterft de cel en wordt door het lichaam afgevoerd. Of een cel muteert en keert zich tegen het lichaam en wordt een kankergezwel. Bid dat iedereen in de gemeente bijdraagt en zich voor het geheel inzet. De kerk is een werkplaats waar iedereen meewerkt en iets doet, geen winkel waar we halen wat we nodig hebben.    

In het lichaam is samenhang en verbinding (K 12:24-26, E 4:16). De gemeente bestaat niet uit zelfstandig functionerende bubbels, maar functioneert als één geheel, als één familie. Bid dat de gemeentes is staat zullen zijn nieuwe initiatieven te ontplooien die onderlinge verbinding en gemeenschap stimuleren en een alternatief bieden voor het individualisme van onze cultuur.

Paulus spreekt over delen van het lichaam die extra zorg en aandacht nodig hebben dan andere. Zorg omdat ze zelf kwetsbaar zijn, aandacht omdat vaak niet gedacht wordt aan wat zij kunnen bijdragen. Denk aan de kinderen, de senioren, de weduwen en wezen, de zieken, de mensen met psychisch lijden, de vreemdelingen, mensen met een rugzakje. Bid dat de gemeente een zorgzame en veilige plek is voor de mensen die kwetsbaar zijn en bid dat de gemeente ook naar deze mensen kijkt als delen die iets bij te dragen hebben.

De gemeente is ook een tempel waarin God aanwezig is (E 2:21-22). Het streven is dat in het lichaam als geheel (wij samen) de volheid van God steeds meer gemerkt wordt (E 3:18-19) en de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus steeds meer zichtbaar wordt (E 4:13). Individuele groei en gezamenlijke groei gaan samen op. Bid dat onze gemeentes gemeenschappen zijn waarin de aanwezigheid van Christus geproefd zal worden.     

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s