2 De mens als seksueel wezen

In het eerste artikel schreven wij over onze keuze voor een narratieve lezing van de Bijbel. Een narratieve lezing houdt de doorlopende verhaallijn in de hele Bijbel voor ogen, waarin de afzonderlijke Bijbelboeken en passages een plaats krijgen. In ons geloofsartikel over de Bijbel wordt gesproken over “plenary inspiration”. Met dit woord plenary – in … Lees verder 2 De mens als seksueel wezen