11 Het Bijbelse getuigenis erkennen en toepassen

Samenvatting: In dit artikel beginnen we met een samenvatting van de weg die we in de voorafgaande artikelen hebben afgelegd. We geven eerst een overzicht van het Bijbelse getuigenis aan de hand van de Bijbelgedeeltes die in de artikelen 2-6 zijn besproken. Vervolgens gaan we in op de cruciale rol die de vraagstelling van artikel … Lees verder 11 Het Bijbelse getuigenis erkennen en toepassen

9 Kerk van de Nazarener en menselijke seksualiteit

Korte samenvatting: Dit artikel gaat terug naar de T-splitsing waar deel 7 mee eindigde. Het legt het dilemma nog een keer kort uit als ook de keuze die gemaakt is. De weg verder bestaat uit twee sporen: Enerzijds een bredere Bijbelse reflectie dan alleen de uitleg van de passages over homoseksualiteit, en anderzijds te rade … Lees verder 9 Kerk van de Nazarener en menselijke seksualiteit

8 Genderidentiteit

Tot nu toe hebben we het in de serie artikelen veelal gehad over homoseksualiteit. In dit artikel willen we de thematiek verbreden en ingaan op  vragen rondom gender. Was homoseksualiteit in de afgelopen decennia het grote thema in veel gesprekken over menselijke seksualiteit, nu verschuift de aandacht steeds meer naar transgenders, genderbenders, en a-seksuelen. Dit … Lees verder 8 Genderidentiteit

7 Homoseksualiteit en de Bijbel

In de eerdere artikelen van dit Bijbels-theologisch feuilleton hebben we de verschillende Bijbelpassages verkend die in de kerkelijke discussie over homoseksualiteit steeds ter sprake komen. We hebben niet voor de kortste weg gekozen door alleen maar in te zoomen op homoseksuele praktijken, maar hebben de passages met een wijdere blik gelezen. We wilden zicht krijgen … Lees verder 7 Homoseksualiteit en de Bijbel

6 Het getuigenis van de gemeente van Jezus Christus

In het Bijbels-theologisch feuilleton dat in het najaar van 2016 is gestart, zijn we op verschillende Bijbelpassages ingegaan die in de kerkelijke discussie over homoseksualiteit steeds ter sprake komen. De conclusie van de eerste vijf artikelen is dat alleen de teksten uit Romeinen 1 en Leviticus 18-20, gelezen tegen de achtergrond van Genesis 1-3, een … Lees verder 6 Het getuigenis van de gemeente van Jezus Christus