9 Kerk van de Nazarener en menselijke seksualiteit

Korte samenvatting: Dit artikel gaat terug naar de T-splitsing waar deel 7 mee eindigde. Het legt het dilemma nog een keer kort uit als ook de keuze die gemaakt is. De weg verder bestaat uit twee sporen: Enerzijds een bredere Bijbelse reflectie dan alleen de uitleg van de passages over homoseksualiteit, en anderzijds te rade … Meer lezen over 9 Kerk van de Nazarener en menselijke seksualiteit

7 Homoseksualiteit en de Bijbel

In de eerdere artikelen van dit Bijbels-theologisch feuilleton hebben we de verschillende Bijbelpassages verkend die in de kerkelijke discussie over homoseksualiteit steeds ter sprake komen. We hebben niet voor de kortste weg gekozen door alleen maar in te zoomen op homoseksuele praktijken, maar hebben de passages met een wijdere blik gelezen. We wilden zicht krijgen … Meer lezen over 7 Homoseksualiteit en de Bijbel

6 Het getuigenis van de gemeente van Jezus Christus

In het Bijbels-theologisch feuilleton dat in het najaar van 2016 is gestart, zijn we op verschillende Bijbelpassages ingegaan die in de kerkelijke discussie over homoseksualiteit steeds ter sprake komen. De conclusie van de eerste vijf artikelen is dat alleen de teksten uit Romeinen 1 en Leviticus 18-20, gelezen tegen de achtergrond van Genesis 1-3, een … Meer lezen over 6 Het getuigenis van de gemeente van Jezus Christus

2 De mens als seksueel wezen

In het eerste artikel schreven wij over onze keuze voor een narratieve lezing van de Bijbel. Een narratieve lezing houdt de doorlopende verhaallijn in de hele Bijbel voor ogen, waarin de afzonderlijke Bijbelboeken en passages een plaats krijgen. In ons geloofsartikel over de Bijbel wordt gesproken over “plenary inspiration”. Met dit woord plenary – in … Meer lezen over 2 De mens als seksueel wezen