De Nashville Verklaring en de Kerk van de Nazarener

In de afgelopen week heeft de Nashville verklaring de gemoederen in Nederland flink bezig gehouden. De reacties laten zien hoe dit onderwerp een gevoelige snaar raakt in de samenleving en in de kerken. In deze reactie wil ik beginnen met in te gaan op de verklaring zelf, vervolgens de verklaring en de achterliggende gedachtes vergelijken … Lees verder De Nashville Verklaring en de Kerk van de Nazarener

13 Matteüs: Liefde, barmhartigheid en vergeving

Samenvatting: In dit hoofdstuk zoeken we naar de kenmerkende eigenschappen van Matteüs in zijn weergave van het evangelie van Jezus Christus. In zijn evangelie nemen de vijf lange redes van Jezus een belangrijke plaats in, en op dat onderwijs van Jezus zullen we ons voornamelijk richten. We kijken wat Jezus bedoelt met zijn woorden over … Lees verder 13 Matteüs: Liefde, barmhartigheid en vergeving

11 Het Bijbelse getuigenis erkennen en toepassen

Samenvatting: In dit artikel beginnen we met een samenvatting van de weg die we in de voorafgaande artikelen hebben afgelegd. We geven eerst een overzicht van het Bijbelse getuigenis aan de hand van de Bijbelgedeeltes die in de artikelen 2-6 zijn besproken. Vervolgens gaan we in op de cruciale rol die de vraagstelling van artikel … Lees verder 11 Het Bijbelse getuigenis erkennen en toepassen

De keizer

De Romeinse keizer krijgt in het Nieuwe Testament best veel aandacht. Lukas verbindt het kerstverhaal met de volkstelling van keizer Augustus (2:1). Later in het evangelie schrijft Lukas dat Jezus ervan wordt beschuldigd de mensen opgezet te hebben om geen belasting aan de keizer te betalen (23:2), terwijl Jezus juist gezegd had de keizer te … Lees verder De keizer